Khi thế giới chìm trong đại nạn, mới thấy trái đất chẳng rộng lớn như ta vẫn tưởng, mới thấy con người chẳng vĩ đại như trong sách vở. Trái đất...