Vũ Thị Thu Nga, Tiến sĩ Y tế công cộngKhuất Thu Hồng, Tiến sĩ Xã hội học Trong phiên họp Quốc hội ngày 27/4/2020 vừa qua, thay mặt Đoàn giám sát...