Trong Cô gái Đan Mạch, Ulla Paulson từng nói với Einar rằng: “Anh biết không, kiếp trước anh chắc chắn là một cô gái, hoặc thiên nhiên đã phạm...