Do nghề nghiệp, nên tôi có cơ hội đi đến một số nước cả ở châu Á, Âu và châu Mỹ. tôi thường mang theo trang phục gọn gàng, lịch sự nhưng bao giờ...